خوپیشاندانه کانی کوردستان عیراق و رسوایی ناسیونالیسم کورد

2011/03/17 at 4:48 PM لێدوانێک بنووسە

 ئاواز حمه ئه مین(سیما نجم):دوای زیاتر له 25 روژ خوپیشاندانی جه ماوه ری له شاره کانی کوردستان، ده سه لاتی گه نده لی یه کیه تی و پارتی له ئه و په ری بی شه رمی و بی ئابروویدا له سه ره تا ی ئه م خوپیشاندانه وه، خوپیشانده رانی به ئاژاوه گیر ناوزه د ده کرد و به شیوه ی وه حشیانه هیرشی ده کرد سه ر خه لکی نارازی و بی‌دفاع و چه ندین که س، له خوپیشاندران به زه ربی گولله کوشت و زیاتر له سه د که س، برین دار کرد. ده وله تی گه نده لی هه ریمی کوردستان تا ئه مرو حازر نه بووه جواب به داواکاریه سه ره کیه کانی خوپیشانده ران بداته وه.
ئالوگورو جموجوله کانی کوردستان که له ژیر کاردانه وایی خوپیشاندانه کانی ولاتانی عه ربی و ئالوگوره شوریشگرانه کانی میسر، تونس، یه مه ن، لیبی  و باقی ولاتانی عه ره بی و ئه فریقایی و ئالوگوره کانی روژهه لاتی ناوه راستدا بوو.
ئه م شورش و ئالوگوره شورشگیرانه له م ولاتانه دا ده گریته وه بو قه یرانی قوولی نیزامی سه رمایه داری و ده سه لاتی دیکتاتوری سه رکوتگه ر له م ولاتاندا، که به شیوه یه کی سه ر کوتگرانه به دوایی به کرده وه ده رهینانی سیاسه ته کانی سه ندوقی نیو نه ته وه یی پولو بانکی جه هانیه وه بوون. ئه م ولاتانه که چینی کریکارو به ش مه ینه تانی کومه لگایان وه کوو   مشکی تاقیگه(موخته به ر)، بو بردنه وه پیشی سیاسه ته کانی نئولیبرالیسمی روژئاوا به کار ده هینا.له م ولاتانه دا، به بونه ی سه رکوتگه ری و دیکتاتوری چه ند دهه یی له و ولاتانه دا، ئیمه جمو و جولیکی وامان له لایه ن چینی کریکارو خه لکی ئازادی خواز نه ده بینی و بچوکترین جمو و جوله کان به توندترین شیوه سه رکوت ده کرا.
 خوسوتاندنی گه نجیک له تونس به ناره زایه تی به بیکاری و هیرش بردنه سه ر بژیوی و سوتاندی عاره بانه ی سه وزی فروشیه که ی بوو به بیانویک که ته قینه وه یکی جه ماوه ری نه ک هه ر له تونس، به لکو باقی ولاتانی ئافریقایی و روژهه لاتی ناوه راستی لی که وته وه و له م ته قینه وه یه ک له دوایی یه که دا دو ولاتی دیکتاتوری ئه م ناوچانه، له وانه حکومه تی میسرو تونس روخاو ولاتانیکی تر وه کوو  لیبیا که 42 ساله  قه زافی حوکمرانه، ئاخرین ساته کانی  ژیانی خویی  تی ده په رینی.
ته قینه وه ی جه ماوه ری خه لکی به ته تنگ هاتوو له دیکتاتوری و ده سه لاتی، سه رکوتگر تا ئاندازه یه که، که نه سه رکوتو کوشتو کوشتار و نه وه عده و به لین دروینه، هیچ کامیان ناتوانی خه لکی نارازی، هیور بکاته وه بیانیریته وه ماله کانی خویان. خه لک له زوربه ی ئه م ولاتانه دا به هیچ شتیک جگه له روخانی ده سه لات رازی نابیت و هیچ کام له داواکاریو به لینه کانی ئه وان له چوار چیوه ی  ده سالتی پارله مانی و دیکتاتوری سه رمایه داری دا ناگونجی.
تا ئه و شوینه ی به کوردستان ده گریته وه وه زعه که لیره جیاوازتر دیته پیش چاو. به لام جیاوازی له چی دایه.؟ به بروایی من خالی هاوبه شی ئه م شورشو خه باتانه زور زوزتره له خالی جیاوازی کوردستان و باقی ولاته کان.جیاوازیه که له روانگه ی من ه وه ئه وه یه که ده سه لاتی ناسیونالیسمی کورد هیشتا نه یتوانیوه دوایی زیاتر له بیست سال حوکمرانیه تی و قویخایه تی له کوردستاندا ،  وه کوو ئه و ولاتانه دیکتاتوریه کی زلهیز و سه رکوتگر دا بمزرینت. ئه گه ر له ولاتیکی وه کو میسر و لیبی دیکتاتوری میژوی سه دهه ییو چوار دهه یی هه ی، ، له کوردستان تازه خه ریکه دیکتاتوری له لایه ن ده سه لاتی بنه ماله ییو عه شیره یه وه خویی به سه ر خه لکدا داده سه پینیت.ئه م دا سه پاندنه له سه رکوتو کوشتنی کومونیسته کان و روژنامه نوسانه و خه لکی ئازادی خواز ژنان ه وه بگه ره تا باقی هیزه پیشکه وتو خوازه کانی کوردستانه وه بگره تا واژو کردنی قانونی دژ به خوپیشاندان، هه موو ریشه ی له په ره سه ندنی و هه ول و ته قالای ده سه لاتی سه رکوتگه ر بو داسه پاندنی دیکتاتوری به سه ر کوردستاندا و ریشه داکوتانی به شیوه یه کی به عس ئاسا.
ته جروبه ی پیشووی ناسیونالیسم به گشتی و ته جروبه ی بیست سالی رابردوی ناسیونالیسمی کورد له کوردستانی عیراق دا به تایبه تی، ئه وه ی به روونی نیشان دا که به رژه وه ندی خه لکی کریکارو به ش مه ینه ت له ده وله ت ناسیونالیست و قه ومپه ره سته کان،  جیاوازه و ئیتر خه لک ریگه نادات به ناو میله ت و کوردایه تی و به رژه وه ندی میلی و عه شیره یی و ه خوینی له شوشه بکریت و سه رکوت بیت.
واقعیه تی ئه مروی کوردستان و فورمی خوپیشاندانه کان ئه وه ده لیت به ئیمه که هیزی ئوپوزیسیونی پارلمانی له گورانو یه کگرتوی ئیسلامی وه بگره تا ده گاته کومه لو ته نانه ت حیزبی شیوعیش به رژه وه ندیان له به رژه وه ندی خه لکی ئازادی خواز جیاوازه و ئه مانه هه مو کاتیک به دوایی ئه وه بوون که له خوپیشاندانه کانی سه ر شه قام سود وه ر گرن بو ئیمتیازی زیاتر وه رگرتن له سه روه. ئه م هیزانه هه مویان به هه ر ره خنه و  پیشنیاریک که بیان بیت له چوارچیوه ی بورژوازی کورد تیپه ر نایبت  و ته نانه ت ئه م هیزانه له سه ر زوربه ی مه سه له کان دواکه توو تر له ده سه لاتی بورژوازی کورد خویان نیشان داوه.
ئه و جوره به کرده وه بینیومانه و روژانه ده یبینین هیچکام له م هیزانه خوازیاری گورانکاری بنمایی له ئالوگوری ژیانی خه لکی کریکارو به ش مه ینه ت نه بوون، نین و له داهاتوشدا نابن.
گورانکاری له روانگه ی ئه مانه وه وه رگرتنی بودجه ی زورتر له حکومه ته، دروست کردن بینای چه ند قاته بو خویانو ئه ندامانیان ،نه ک ئالوگور له وه زعی گوزه رانو ژیانی خه لکی کریکارو به ش مه ینه تی کوردستاندا. ئه م هیزانه نه ته نها له گه ل داواکاری و ئامانج و به رژه وه ندی خه لکی کوردستاندا نین به لکوو خویان ریگرن له سه ر گه یشتنی خه لکی کوردستان به ئامانج سه رکیه کانیان.
گوران کاتیک بینی که خوپیشاندانه کان به ره و رادیکال بوونه وه و به ره و روخانی حکومه ت هه لوه شاندنه وه ی هیزی چه کدار ی حیزبه ده سه لاتداه کان ده روات، هه ر وه کوو ده سه لات خوپیشانده رانی به ئاژاه گیر ناوه زه د ده کرد.
ئه گه ر چی ئاگاهی سیاسی و چینایه تی له کوردستاندا له ئاستی کی خواره وه دایه و هیشتا داخوازه یه کانی خه لک نه روشته قوناغیکی شورشگیرانه، به لام به کردوه یه که م روژه کانی خوپیشاندان نیشانی دا که خه لکی ئازادی خواز به ئیدامه دان به ده سه لاتو دروو ریاکاریه کانی حکومه ت رازی نابن و تا روخانی حکومه ت یا گه یشتن به داخوازیه کانیان له سه ر شه قامه کان ده میننه وه.
مه سه له یه کی گرنگ ئه وه یه که گوران دوایی ئه وه خوپیشاندانه کان تا راده یه ک له چاو خوپیشاندانه کانی، 17.2.2011 هیور بوه ته وه جاریکی تر ده ستیان کرده به کاویژ و له هه لویستی  پیشووی خویی په شیمان بوونه وه به شیوه یه کی ریاکارانه و چه واشه کارانه نه وشیره وان مسته فا وتی که ئه وان ته نها له گه ل شوینو، ری و کاتی خوپیشاندانه که ی 17 ی مانگدا مخالف بوون نه له گه ل شیوه و فورمی ئه و خوپیشاندانه.
 ئه م هه لویسته به راستی نیشان ده دات که نه و شیروان مسته فاش به ‌چاره نوسی سه وزه کان له یئراندا روشته وه ناتوانی خوی له دوالیسمی شورشگیر بوون یا رفورمیست بوون خوی رزگار بکات. ته نانه ت که نالی ئاسمانی بی بی سی فارسی له به رنامه یه ک دا ئاماژه به وه ده کات که ئاخری نه مانزانی نه وشیروان مسته فا شورشگیره یا رفورمیست واته ئیسلاح خواز؟
بی بی سی و ئامریکا و سه رجه م ولاتانی روژئاوا باش ده زانن که نه وشیروان مسته فا و بزوتنه وه ی گوران و ه کوو یه کیتی و پارتی و باقی حیزبه بورژوایه کان له چوارچیوه ی لیبرالیسم و پروژه ی امپریالیستی ئامریکادا هه لسورانو فه عالیت ده کات. له لایه کی تره وه ئه یه نه وی به و شیوه بیر بخه نه وه که له چوارچیوه ی که ئه وان بویان داناوه ده ر نه چیت و به ته ماحی گه یشتن به ده سه لاتو سه روکایه تی بیر له شورش و شورشگیری نه کاته وه.به بروایی من  له م ده وره یه دا که  خوپیشاندانه کان له چاو، روژانی پیشوو هیورتر بوه ته وه له لایه که وه ئوپوزیسیونی په رله مانی ده یه وی که لکی لی وه ر بگریت و بیهنیته ژیر سیبه ر خویی و له لایه که وه خه لک روژ به روژ به شیوه ی عه مه لی و واقعی زورتر له سیاسه ته دژه شورشگیرانه و کونه په ره ستانه ی ئه م هیزانه تی ده گه ن و ئه وه بووه ته هوکاریک، که روژ له دوایی روژ خه لکیکی زورتر له ژیر کونترولی گورانو باقی هیزه به ناو ئوپوزیسیونه کان له ریزه کانی ئه وان و ته نانه ت ده سه لاتیش بینه ده ره وه و به ریزی خوپیشانده ران په یوست ببن. له لایه کی تره و ه به بونه ی نه بوونی ئالترناتیقیکی به هیزو شورشگیرانه و کومه لایه تی نه بوونی کومونیسم خه باتو هه لسورانی کومونیسته کانی کوردستان ئه گه ر چی کاریگه ری باشی بووه ، به لام هیشتا نه بووه به هیزیکی روخیه نه ر. ئه وه ش ئه گه ریته وه بو ئاستی خواری ئاگاهی چینایه تی و سیاسی له کوردستان  و بیست سال حکومه تی عه شیره یی و ملیشیایی له کوردستان سه رکوتی کومونیسته کان و ئازادی خوازی. داخوازیه کانی خه لکی کوردستان و ئاستی هوشیاری له بیست سالی رابردوودا، جگه له یه ک دو مانگی رابردو زور له خوارتر بووه له داخوازه کانی ساله کانی دهه ی 80 میلادی و ته نانه ت 70 کانیش ته ده گات به  سه ره تای دهه ی 90. ئه مه ش هه ر وه ها مارکس ده لیت ده گریته وه بو فه رهه نگی حاکم که فه رهنگی چینی حاکم واته ده سه لاتدار له کوردستاندا بووه. ئه وه چینی حاکم که ریگه ی له چاپه مه نی و خوپیشاندانو روشتنه سه ره وه ی ئاستی هوشیاری خه لک و ته نانه ت داخوازیه کانی خه لکی کوردستان بووه و شوفینسم و راسیسمی دژه عه ره بی کردوه به فه رهه نگی زورینه ی خه لک، چ، به زور چه ک و چ، له ریگایی وابه سته کردنی زورینه  خه لک به ده سه لات بو به ریوچونی بژیوی ژیانی. ئه وه ده سه لاته که له م بیست ساله دا نه یهیشتوه کاره با و ئاوی پاک و ژیانیکی باش بو زورینه ی، خه لک له کوردستاندا دابین بیت. ده بی ئه وه بلیم ئه وه ده سه لاته  به و بروکراسیه دروستی کرده بووه ته هوکاریک، بو ئه وه ی که هه زوربه ی خه لکی کوردستان ببن به ملیشای و چه کدار وبه و شیوه ماننه وه ی خوی مسوگر بکات و نه هیلیت داخوازیه کانی خه لک له ئاستیکی خواردا بمینته وه.
خوپیشاندانه کانی ئه م ئاخرانه نیشانی دا که داخوازی خه لک سنوری سینفی به زاندوه و ته نانه ت هیچ کام له م داواکاریانه له چوارچیوه ی ئه م حکومته دا به و په ری ئیسلاحاتی شه وه جی به چی نابیت و خه لکی کوردستان بو گه یشتن به داخوازیه سه رتایه کانیان له وانه ئازادی ، یه کسانی ،نه مانی گه نده لی،سه ربه خویی کوردستان به ریگایی رفراندومیکی دمکراتیک ، نه مانی هیزی چه کدار له شاره کان، دیت تا ده گات به ئاوی پاکو کاره بای دایم ریگایه ک جگه روخانی ئه م حکومه ت و تیپه ر بوون له ده سه لاتی پارلمانیو دامه زراندنی شورا کریکاریه کان و شوراکانی گه رک تا ده گات به شورای سه راسه ی هه مووی له ریگای روخاندنی حکوومه ت به ته واوی دامو ده زگاو ملیشیا و پارلمان و اپوزیسیونی پارلمانیه وه نیه.
ئه و حیزبو لایه نانه که ده یانه ویت داخوازیه کانی خه لک له روخانی حکومه ت و ریفراندوم و دامه زراندنی حکومه تیکی غه یر دینی غه یر قه ومی و ئازاد و سکولار دابه زینن بو ئاستی ئیسلاحات و ئیسلاح خوازی له م حکومه ت و له په رله ماندا تا ده گات به پیشکه ش کردنی به یانیه ی 17 خالی به شیوه یه ئاگاهانه ریگا به شورشو گورین ژیانی خه لک ده گرن و جاریکی تر وه کو راپه رینی سالی 91 بزوتنه وی ئازادی خوازانه و یه کسانی خوازی خه لک به لاریدا ده بن و له باری ده به ن.
تا ئه و شوینه ی به ئیسلامیه کانو ئوپوزیسیونی ئیرتجاعی ئه گه ریته وه ئه مان گه ر چی سابقه یه کی زور ناخوشیان له ناوچانه دا، هه یه و له ئیران و ئه فغانستان و باقی ولاتانی ناوچه ئیمتحانی  خویان داوه و له ناو هه موو هیزه سیاسیه کاندا له هه مووی  هیزه سیاسیانه رسوا ترن. له کوردستان خه لک ئه مرو به سه نه د و به لگله بوی ده رکه وتووه که ئه م هیزانه رابته یه کی قولیان له گه ل سه دام حوسین بووه و خه لکی کوردستانیش ئه وه ی له بیر ماوه که ئه مانه پاکانه یان بو رژیمی به عسی فاشیست ده کرت و گه له گه له مه لا کانی کوردستان قورئانیان ده خوارد و بانگه وازیان بو خه لک ده کرد که گوایه سه دام هه له بچه ی کیمیا باران نه کردوه، به لکو ئه وه رژیمی ئیران بووه. باس کردن له سه ر جنایه ته کانی رژیم ئیران دژ به خه لکی ئازادیخوازی کوردستانی عیراق و کوشو کوشتاری کومونیسته کانو خه لکی کوردستانی ئیران جیگای ئه م بابه ته نیه.ئه وه ی که ده مه وی بیلیم ئه وه ی که رژیمی فاشیستی به عس ده یویست جینایه تی، خوی دژ به خه لکی بی دفاعی هه له بچه بخاته سه ر رژیمی جنایه کاری کوماری ئیسلامی و به م شیوه پاکانه بو جینایه ته کانی خوی بکات. له م مه سه له دا ئیسلامیه کانی کوردستان به شیوه یه کی چه واشه کارانه خولیان له چاوی خه لک ده کرد و ده یانووت که ئه وه رژیمی به عس نه بووه که هه له بچه ی کیمیا باران کردوه.
ئیسلامیه کانی کوردستان له م ناره زایه تیانه دا نه ته نها لایه نگری خه لکی بی‌دفاع نه بوون به لکو، به که ناله راگه یاندنه کانه وه سه ر به ده سه لات له ریگایی یه کیتی زانایانی ئایینی به وه ر گرتنی مه بله غیک پاره له ده سه لاتو شل کردنی هه و سار بو ئه م هیزانه له لایه ن ده سه لاته وه به تایبه ت پارتی دیمکراتی کوردستانه وه هیرشیان ده کرده سه ر  خه لکی نارازی و یا به شیوه یه کی ئیحساسی هه ولیان ده دا که خه لک بنیرنه وه ماله کانی خویان. ئه گه ر چی هه مو که س ده زانی پارتی چه ند جاری په لاماری ئه م هیزانه ی داوه و به شیوه یه کی درندانه بارگاکانیشانی له کوردستان سوتاندوه. به لام ئیسلامی سیاسی و هیزه ئیسلامیه کان زور مه سله حه ت چی تر و رسواتر له وه ن که بو پاره خویان به ئه م لایه ن یا ئه و لایه ن بفروشن  ته نانه ت له ده وله ته ئیسلامیه کانی ناوچه که ش پاره وه ر گرن.
به بروای من خه لکی شورشگیر و ئازادی خوازی کوردستان نابیت ریگه بده ن که ئیسلامیه کان له عیراق و کوردستا ن چ ئه وانه ی له گه ل ده سه لاتن ئچ ئه وانه ی که به ناوی ئوپوزیسیونی ئیسلامی و پارله مانی وه ده ر که وتن، سناریوی شورشی 79 ئیران سدوباره  بکه نه وه. نابیت ریگه بدن به ر ده رکی سه را بیته جیگه ی نویژی سیاسی و کونه په ره ستی ،نابیت ریگه بده ن له وه زیاتر خه لکی کوردستان به رهه می خه باته که یان بچیته گیرفانی هیزه ناسیونالیست و کونه په ره سته کان.
مسئه له یه کی تر که ده مه وه ی باسی له سه ر بکه م هه لویست(بی هه لویستی )حزبه ئیرانیه کانی دانیشتوی کوردستانی عیراق بوو.  تا ئه و شوینه ی به ئو/پوزیسیونی ناسیونالیستی پرو رژیم و پرو آمریکایی کوردی ئیران دانیشتویی کوردستانی عیراق ده گه ریته وه،چاوه روانی هه لویست ده ر برین له لایه ن ئه مانه وه به بروای من شتیکی پرو پوچه، چونکه ئه م هیزانه ته واوی هیواو ئاره زوه کانیان بو دوپات بوونه وه ی سیناریوی عیراق له ئیرانو له شکیر کیشی ئه مریکا بو ئیران و کاریگه ری فاکتوری ده ره کی بوو،که شورشه کانو خوپیشاندانه جه ماوه ریه کانی ئه م دوایانه له ولاتانی جوراو جور ئه م خه یال پرو پوچه ی کرد، به بلقی سه ر ئاو، به لام کومه له، که وه کو هیزیکی سیاسی کومونسیت و انترناسیونالیست خوی ده ناسینو تا ئیسته به قسه ی خویی ئالا هه لگری کومونیست بوه له ناوچه که وه له سه ر کریکار چینی و ئامریکایی و ئوسترالیایی به یانیه ده ر ده کات، بو له سه ر مه حکوم کردن، کوشتن و هیرش کردنه سه ر خوپیشانده رانی بی دیفاع که زوربه یان له چینی خواری کومه لگا واته چینی کریکارو زه حمه تکیش کوردستانن به زمان نایت و ته نانه ت به شیوه یه کی زور شه رمنانه، جینایه ته کانی ده سه لات له دژی خه لکی نارازی توجیه ده کا ت و ته نها، به سه رخوشی له، بنه ماله ی گیان به خت کردوان هاوخه می ده ر برین له گه ل ئه وان، قه ناعه ت ده کات. ئه گه ر به سه ر خوشی کردن شتیک ده گوریت، مأم جه لال و مسعود بارزانی که پیش کومه له، سه ر خوشیان کرد له بنه ماله ی گیان به خت کردوان. کومه له که ئابرویه کی بو نه ماوه ته وه له سه ر دوریانی له بین هه لویست گرتن له سه ر ئه م روداوانه و ه باقی روداوه کن له بیست سال ده سه لاتداریتی ناسیونالیسیمی کورد له کوردستانی عیراق و کوشتن زیاتر له ،12 هزار ژن و لوت برین و خه ته نه کردن ژنان، تا ده گات به هیرش کردنه سه ر حیزبی کومونیستی کریکاری و کوشتنی ئه ندامانی ئه و حیزبه و هیرش بو سه ر کریکارانی تاسلوجه به بی کی سی و تروری روژنامه نوسان تا ده گات به کوشتنی خوپیشانده رانی ئه م دواییانه هه موو ده ستی داوه ته ده ستی یه که وه که کومه له له به ین ئه م دوریانه دا، دانه یه کیان هه لبژیری. یا هه لویست گرتن له سه ر ئه م مه سه لانه و مه حکوم کردنی جه نایه ته کانی ده سه لاتی بورژوازی کورد و کو کردنه وه ی بارگاو بنه له کوردستانی عیراق. یا لایه نگری له ده سه لاتی بورزوازی کورد تأیید جنایه ته کانی  ده سه لاتی کوردستان و ماننه وه له کوردستانی عیراق و وه ر گرتنی موچه یه کی  که می مانگانه له ده سه لاتی بورژوازی کورد، و سه رشوری له به رامبه ر ده سه لاتدا و گوی خو که ر کردن له ئه و شتانه ی که روژانه له ده وروبه ر مقره که یدا رو ده دات . ئه وه حه قی هه لبژاردنی ئه م دو ریگا، به کومه له یه که کام له م ریگانه هه لده بژیری؟
به لام به بروای من کومه له ریگای دووم واته لایه نگری له ده سه لات هه لده بژیری. ئه مرو کومه له ئیتر ئه و سازمانه کومونیسته نه ماوه که سیبه ری که سانیک وه کو مه نسوری حکمت به سه ریه وه بیت. که نه هیلیت راسو چه پ بکات و خه ت و ستراتیژی بو دابنیت و له کاتی پیوست هه لویست ده ربریت. ئه مرو کومه له ئه و حزبو سازمانه یه که به بونه ی مردن مه لایه کی کونه په ره ست واته شیخ عزالدین حسینی چه ندین به یانیه ده ر ده کات. ئه مرو کومه له ئه و کومه له یه که له کومونیسم ته نها ناوه که ی لی ماوه ته وه و ته نها شتیک که هه یه تی پیش به هه لوه شانه وه ی بگریت میژویه کی کومونیستیه.ئه گه ر به بونه ی ئه و میژوه وه نه بوایه کومه له سالها بوو که هه لوه شابوه وه و شتیکی لی نه مابوو.
له کوتایدا ده مه وی ئه وه به ره و خه لکی ئازادی خوازی کوردستان بلیم که له م بارودوخه حه ساس و چاره نوس سازه دا ده بیت زور هوشیارانه هه نگاو به هه نگاو برونه پیش و تا گه یشتن به هه مویی داخوازیه کانیان واز له خوپیشاندانو خه بات نه هینن. له م ناوه دا به بروای من ته نها هیزیکی جدی و لایه نگری مافه کانی کریکارو زه حمه تکیش که له م خوپیشاندانه دا کاریگه ری له سه ر رادیکال بوونه وه ی حه ره که تی جه ماوه روی خه لک بووه حزبی کمونیستی کریکاری کوردستانه و له گه ل هه لسوراوانی کومونیستک که به شیوه ی فه ردی و یا هاوده نگ له گه ل حزبی کمونیستی کریکاری کوردستان چونه ته پیش بووه. به بروای من حزبی کمونیستی کریکاری به هه رخالیکی لاواز که بیبیت وهه شی ته نها هیزیکه که خه لک ده بیت متمانه ی پی بکات و ده نگی خوی له گه ل ده نگی ئه و تیکه ل بکات. له حالیکدا ناسیونالیسته کان هیزه کونه په ره سته کان به ته مان خه لکی نارازی بکه ن به هیزی زه خیره ی بورژوازی و کونه په ره ستی کریکاران، گه نجان ، ژنان و ئازادی خوازانی کوردستان ده بیت بو به هیز کردنی بزوتنه وه ی کمونیستی و به گه یشتن به دونیایه کی ئازاد ویه کسان ده بت به ریزه کانی حزبی کومونیستی کریکاری پیوست بن و پشتیوانی خویان له م هیزه وه کوو ته نها هیزی پیشکه توو خواز ئه م خوپیشاندانانه بکه ن.
( ئاواز حمه ئه مین(سیما نجم
17.03.2011

Entry filed under: سیما نه جم.

دوای 26 رۆژه تاله بانی نامه ێک ئاراسته ی خۆپیشاندران مه‌یدانی سه‌رای‌ ئازادی‌ ده کات وه بارزانێش نوینه ی خۆی بوو سێمانی ده نیرێت كەمپینی نه بۆ دیپۆرت

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


RSS هه‌واڵه‌کانی BBCی به فارسی

  • هه‌ڵه‌یه‌ک ڕوویدا؛ له‌وانه‌یه‌ ئه‌م feed کار نه‌کات. دواتر هه‌وڵبده‌وه‌.

RSS بابەتەکان لە بالاترین به فارسی

  • هه‌ڵه‌یه‌ک ڕوویدا؛ له‌وانه‌یه‌ ئه‌م feed کار نه‌کات. دواتر هه‌وڵبده‌وه‌.

RSS بي بي سي -العربية

  • هه‌ڵه‌یه‌ک ڕوویدا؛ له‌وانه‌یه‌ ئه‌م feed کار نه‌کات. دواتر هه‌وڵبده‌وه‌.

ژمــــاره‌ی ســــه‌ردان

  • 751,302 hits

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: