وتو ویژی حسن معارفی پور له گه ل سیما نجم له هه لسوراوانی کومونیستی کوردستانی عیراق سه باره ت به گرنگ ترین روداوه کانی چه ند مانگی رابردو له باکوری ئافریقا و روژهه لاتی ناوه راست

2011/04/12 at 6:01 PM 2 comments

حسن معارفی پور:روداوه کانی چه ند مانگی رابردوو، له ولاتانی باکوری

ئافریقا و خورهه لاتی ناوه راست، سه رنج و رأی گشتی خه لکی ئازادی خواز و یه کسانی خوازی له سه رانسه ر جیهان به ره و خوی رایکشاوه، له م چه ند مانگه ی رابردوو دا ئیمه شاهیدی روخانی دو ده سه لاتی دیکتاتوری میسر و تونس و خوپیشاندانیکی به ربلاو له ولاتانی دیکه وه کوو لیبیا و الجزایرو باقی ولاتانی روژهه لاتی ناوه راست تا ده گات به یمن،بحرین، سوریه، عیراق و کوردستانیش بووین. به م بونه وه داوامان کردوه له هاوری «ئاواز حه مه ئه مین »ناسراو به «سیما نه جم »بو وه لام دانه و ه به چه ند پرسیاریک، له سه ر بارودوخی خور هه لاتی ناوه راست له چه ند مانگی رابردو دا و به تایبه تی بارودوخی عیراق و کوردستان له م یه ک دو مانگه ی پیشودا.

پیش هه موو شتیک زور سوپاستان ده که م که ئاماده بوون ولام به م پرسیارانه بده نه وه.

1.حسن معارفی پور: تکایه پیش هه موو شتیک خوت به خوینه رانی به ریز بناسینه و بویان باس بکه که له که یه وه ده ستت به هه لسورانی سیاسی و کومونیستی کردوه و بو ناوی سیما نه جمت هه لبژاردوه؟

سوپاس، من ئاواز حه مه ئه مین ناسراو به سیما نجمم، هه لسوراوی کومونیستی و مودافیعی ئازادی و مافه کانی ژنان، من له خانه واده یه کی کریکارو زه حمه تکیش کوردستانی عیراق، په روه رده بووم و دایک و باوکم ئه ندامی حیزبی شیوعی عیراقی قه دیم سه ر به شه وره وی سابیق بوون. هه ر له مندالیه وه ئاشناییه تیم، له گه ل دونیایی چینایه تی و پیچه وانه ئینسان هه بوو.

له ساله کانی 1995 ئاشنایه تیم له گه ل ریکخراوی سه ربه خویی ئافره تان، سه ر به ره وتی کومونیسمی کریکاری عیراق هه بوو، و بووم به ئه ندامی ئه و ریکخراوه و چالاک بووم له بواری دیفاع له ئازادی و مافه کانی ژنان، پاشان دوایی 31 ئابی 1996 له ریگای هاوریانی ده ربه ندی خانه و ه( ئه و شاری که تیدا ده ژیام)، ئاشنایه تی م له گه ل بزوتنه وه ی بنیادنانی حیزبی کومونیستی کریکاری له عیراق په یدا کردو، و له یه که م کونگره ی ئه و ریکخراوه دا به شدار بووم، به پله ی ئه ندامی ئه و ریکخراوه، هه ر له و کاته وه ناسناوی سیما نه جمم هه لبژارد، چون ئه و کاته کومونیسته کان سه رکوتو تیرور ده کران.له و کاتانه دا نه مانده توانی به ناوی واقیعیه وه فه عالیه ت بکه ین، پاشان بووم به ئه ندامی کومیته ی ناوه ندی ئه و ریکخراوه و تا سالی 2006 ئه ندامی کومیته ی ناوه ندی بووم و له و ساله دا به ره سمی وازم له و ریکخراوه هینا، پاشان کارو فه عالیتی خوم به شیوه یه کی سه ربه خو، ده ست پی کردو له گه ل گه نجان و ریکخراوه مه ده نیه سه ربه خوو پیشکه وتو خوازه کان.

 

حسن معارفی پور: شورش و راپه رینه کانی روژهه لاتی ناوه راستو باکوری ئافریقا و باقی ولاتان، چون ده بینی و سه رچاوه ی ئه م ئالوگورانه له روانگه ی تووه وه چین؟

 

سیما نه جم: ئه م شورش و راپه رینه، پیش هه مو شتیک، له قه یرانی قولی نیزامی زالمانه ی سه رمایه داری، له سه رانسه ری جیهانو، دیکتاتوری ره شو درندانه ی ده سه لاته سه رکوتگه ر بورژواییه کان، که له م ناوچانه دا، که ،زیاتر له سی د ه هه یه، سه روه تو سامانی ئه و ولاتانه بو خویان و بنه ماله و ملیشیاکانیان سه رف ئه که ن، و زورینه ی خه لکیش له ژیر خه تی فه قرو بیکاری و برسیه تی و نه بوونی ئاوی پاک و کاره باو … ده نالین. سه ره تای ئه م شورشانه له تونسه وه سه ری هه لدا ،کاتیک گه نجیک عاره بانه ی سه وزی فروشی یه که یان سوتاند و به دوایی بیکار کردنی و ئیهانه ی له لا یان هیزی پولیسه وه، ناچار به خوسوتاندنیان کرد، خوسوتاندنی ئه م گه نجه بوو به هویی ئه وه، که رقی په نگ خواردوی چه ندین ساله ی خه لکی تونس و سه راسه ری روژهه لاتی ناوه راستی ته قانده وه، به دوایی راپه رینی جه ماوه ری به ته نگ هاتوو، له تونس، زین العابدین بن علی ناچار بوو، ولات به جی بهیلیت. ئه وه ی که جیگای نیگرانی و تیروانینی ئیمه یه، هیشتا ئاگاهی چینایه تی،له م ولاتانه دا، نه گه شتوه به ئاستیکی به رزو، له غیابی حیزبیکی کمونیستی شورشگیر ،له م ئالوگورانه دا، له زوربه ی ولاتانی روژهه لاتی ناوه راست، زه مینه ی به ده سه لات گه یشتنی چینی کریکار فه راهه م نه بووه. به لام ئه مه ناکاته ئه وه که بلین چینی کریکارو جه ماوه ری راپه ریو، ده سکه وتیان نه بووه، رامالینی دیکتاتوره کانو شه پولی به هیزی ناره زایتیه کانی خه لک، له م ولاتانه دا، شه پولیکی گه وره ی له هه ولو ته قالا بو گه یشتن به ئازادی و یه کسانی فه راهم کردوه. ئه م شه پوله به هیچ شیوه یه ک قابیلی گه راننه وه نیه و شه پولی خه باتی جه ماوه ری تا ئاستیکی شورشگیرانه چوه ته پیش، ده سکه وته کانی ئه م خه باته، به ته واو که مو کوریه کانیه وه به هیچ شیویه ک، به هر ئاستیک له کوشتنو برین و سه رکوت کردن له لایه ن ده وله تانو ده سه لات دارانه وه، وه رناگیرته وه. ئه مه خالی به هیزی ئه م بزوتنه وه یه. ئه وه که جیگای ترسو تیروانینی مارکسیستیه، ده خاله تی نیزامی و سه ربازی ئه مریکا له لیبیا و باقی ولاته کانه. ئه گه ر چی خه لکی شورشگیر به داخوازی رادیکال و شورشگیرانه وه وه کو ،نه مانی گه نده لی و بیکاری و داخوازی نان، ریفاه و روشتنی دیکتاتوره کان هاتنه سه رشه قام، هه ر وه ها که ئاماژه م پی کرد، له نه بوونی هیزی پیشکه وتو خوازو کمونیست و شورشگیر، زه مینه ی ده خاله تی ئامریکا و هاوپه یمانانی، له م ولاتانه دا خولقاوه و ئامریکا و هاوپه یمانی ده یانه وی به هه ر شیوه یه ک، که مومکینه، به دیلی خوی واته لیبرالیسم ،وه کو به دیلی سه رکی ئه م خوپیشاندانه به سه ر خه لکی شورشگیری ئه م ولاتانه دا داسه پینین و نوکه ران و به کری گیراوانی پرو ئه مریکی خویان وه ک به دیل بده نه ده رخواردی خه لک. ئه مه ده بی له لایه ن هیزه سیاسیه کانه وه، به تایبه ت چه پ و کومونیسته کان به توندی مه حکوم بکریت، و ریگه نه دری که زه مینه هاتنه سه ر کاری ئه م هیزانه بخولقیت.

هه ر چه ند ئه مه، ئه گه ریکی زور قه وی نیه، به لام له نه بوونی به دیلی رادیکال دا ئیمکانی ئه و هه یه که ده وری خوی ببینی. ئه گه ر خه باتی ،خه لکی کریکار و زه حمه تکیشی ئه م ولاتانه، که بو نان و کارو ئازادی و نه مانی دیکتاتوری و یه کسانی هه مه لایه نه هاتبونه مه یدان، له لایه ن، ئامریکاو باقی ده وله تانی روژئاوایی هاوپه یمانی خویه وه، به لاری دا ببری، خه لکی کریکارو زه حمتکیشی ئه م ولاتانه نه یانتوانی وه به ده سکه وته کانی خویان بگه ن. ئه م ده وله تانه ده یانه وی داخوازیه کانی خه لک بو روشتنی ئه م یا ئه و سه روک کوماری سه ر به روژئاوا یا خه بات بو دیموکراسی له چوارچیوه ی نیزامی سه رمایه داری دا دابه زینین.

3. حسن معارفی پور: دخاله تی سه ربازی ئه مریکا و غه رب له روداوه کانی لیبی دا چون ده بینی و سیاسه تی ئامریکا و هاوپه یمانانی بو به لاری بردنی ئه م راپه رینه جه ماوه ریانه دا چون هه لده سه نگینی؟

 

سیما نجم: ئامریکا و باقی هاو په یمانانی به شیوه گه لیکی جوراوجور، چ له ریگایی نوکه رانو به کریگیراوانی به ناو ئوپوزیسیونی خویانه وه له م ولاتانه دا و چ، له ریگای راگه یاندنه نوکره کانه وه ته واوی هه ولو ته قالای خویان دا تا بتوانن ئیستراتیجی و ئاسوی سیاسی لیبرالی خویان بسه پینن به سه ر خه باتی جه ماوری راپه ریو دا. کاتیک به م شیوه نه یانده توانی خه باتی خه لک، بو ژیانیکی باشتر و بو گه یشتن به ریفاو خوشگزه رانی به لاری دا ببن، به دوایی بیانویک بو دخاله تی نیزامی و سه ربازی دا ده گران. کوشتاری خوینای خه لکی بی دیفاع، به ده ست معمر قه ذافی دیکتاتوری شیت و دره نده ی، 42 ساله ی ولاتی لیببا، که، دوایی 42 سال دزی و جنایه ت و سه رکوتو کوشتنو برین و ناعه داله تی حازر، به ته سلیم له به رانبه ر جه ماوه ری راپه ریو دا نه بوو و له ماوه ی چه ند هه فته یه کدا، چه ندین هه زار ئینسانی بی دیفاعی خه لتانی خوین کردو بوو به عامیلی ئاواره یی و بی خانوو لانه ی سه دهها هزار که س. ئه مه بوو به بیانویه ک بو ئه وه ی ئه مریکا و هاوپه یمانانی بتوانن به ده خاله تی سه ربازی هیژمونی و هه یمه نه ی سیاسی و ئابوری خویی به سه ر ئه م ولاته و باقی ولاتانی روژهه لاتی ناوه راستدا دا بسه پینیت.

ئه مه ده م دریژی و بی ئابرویی ئه مپریالیسمی ئه مریکایه که دوایی، روخانی شه وره وی سابق ده ستی پی کردوه و خوی کردوه به خودای سه ر ئه رز و هه ر کات، پی خوش بیت، به بیانویی جوراوجوره وه ده ست ده بات بو دخاله تی نیزامی و هیرشی سه ربازی. هیرشی ئامریکا و هاوپه یمانانی بو سه ر لیبا، گه وره ترین هیرشی نیزامی دوایی، هیرش ئه مریکا بو سه ر عیراق بووه و هه زاران ئینسانی بی دیفاع بوونه ته قوربانی ئه م کرده وه تیروریستیه. بو ئه م هیرشانه ئه مریکاو هاو په یمانانی ناچارن روژانه سه دهها میلیون دولار سه رف بکه ن و ئه مه دبیته باعیس، قول بوننه وه ی قه یرانی ئابوری و سیاسی له م ولاتانه دا و سه رمایه داری له سه رانسه ری دونیا له مه رگ نزیک ده کاته وه.

ئه مه کردوه ی ئاشکرایی تروریستی روژئاوا و ئامریکایه که بو سه پاندنی هیزی خویان هیژمونی خویان، به سه ر یه کیک له حه ساس ترین ناوچه کانی دونیا ده ستیان بو بردوه.

ته جروبه ی عیراقو ئه فغانستان ئه وه به ئیمه ده لی که ده خاله تی نیزامی غه ر ب و ئامریکا له لیبیا ، نه ک هه ر، ژیانی خه لک به ره و باشتر نابات، به لکو به ره و شه ری ناوخویی و دریژخایه نو قول بوونه وه ی قه یرانی سیاسی و کاره سات و مال ویرانی و کونه په ره ستی زیاتر ده بات.

به بروایی من ده بی، خه لکی شورشگیرو خه باتکاری لیبیا و باقی ولاتی تر ریگه نه ده ن که، ئه مریکاو هاو په یمانانی به موشه کو هیرشی سه ربازی، ده خاله ت له ژیانی سیاسی لیبیا یا هه ر ولاتی کی تر دا بکه ن.

هه روه ها ده بی ئه حزابی چه پو کومونیست و سه رجه م پیشکه وتو خوازانی جیهان ئه م کرده وه تیروریستیه ی ئه مریکاو هاو په یمانانی به توندی مه حکوم بکه ن و به هاتنه سه ر شه قامیان به شوعاری نا بو دخاله تی نیزامی و نا بو کرده وه ی تیروریستی ئامریکا و هاو په یمانانی له دژی خه لکی راپه ریو ئه م کرده وه مه حکوم بکه ن.

ئه بی کومونیسته کانی سه رتاسه ری جیهان، پیشره و و پشتو په نایی به هیزی خه لکی لیبیا و سه رتا سه ری ولاتانی روژهه لاتی ناوه راست بن.

هیچ گومانیک له وه دا نیه که قه زافی خوینرژو جه نایه تکار ده بیت دیر یا زو گوری گوم بکات و ده سه لات بو خه لکی شورشگیر به جی بهیلیت، به لام ده خاله تی نیزامی و هیرشی سه ربازی جگه له مالویرانی و کوشتاری زیاتر خه لکی بی دیفاعی ده بی هویی لاواز بوونی حه ره که تی شورشگیرانه ی خه لک و داسه پاندنی ئیستراتیجی لیبرالی به سه ر خه لکی راپه ریودا.

 

حسن معارفی پور: تا ئه و شوینه ی بو عیراقو کوردستان ده گه ریته وه راتان له سه ر خوپیشاندانه کانی ئه م ولاته، له نزیکه ی دوو مانگی رابردوا چیه؟ ئیوه وه کو کومونیستیک هه لسه نگاندنتان له سه ر ئه م روداوانه چونه و جیگا و پیگایی به ناو ئوپوزیسیونی بورژوایی و ئاست دخاله تی ئه م هیزانه چون ده بینن و چ جیگایه ک بو هیزی چه پو کومونیست له م روداوانه دا ده بینین؟

 

سیما نجم: هه ر وه ک له سه ره تاوه ئاماژه م پیکرد، روداوه کانی تونس و میسرو لیبیا و هتد، کاریگری، له سه ر عیراقو کوردستان داناوه، له یه ک چون له به ین کوردستان و عیراق و باقی ئه م ولاتانه هه یه، به لام جیاوازیش هه یه، جیاوازی کوردستان له گه ل ئه م ولاتانه ئه وه یه که دیکتاتوری ناسیونالیسمی کورد نه یتوانیوه وه کوو لیبیاو میسرو باقی ولاته کان جیگاو پیگایه کی به هیز بو خویی به شیوه یه کی قورس و قایم ده سته به ر بکات و تازه خه ریکه له ریگایی واژو کردنی قانونی قه ده غه کردنی خوپیشاندانو ممنوع کردنی شانو له زانکوکان، مه حدود کردنه وه ی نادیو و مه ی فروشیه کان ده یه وی ئازادی له خه لک زه وت بکات.به بروایی من خوپیشاندانه کانی عیراق، له ئاستیکی سه راسه ری دا بو نه مانی گه نده لی و روشتنه ده ره وه ی هیزی داگیرکه رو، نه مانی بیکاری و ئیسلاحاتی سیاسی و ئابوریه. خه لکی عیراق تا ئه م کاته هیشتا ئاسوی روخانی ده سه لاتیان وه کوو ئاسویه کی شورشگیرانه هه لنبژاردوه، ئه وه ش ده گریته وه بو له سه ر کار بوونی ده سه لاتی دیکتاتورو سه رکوتگری به عس له سالانی پیش داگیر کردنی عیراق به ده ستی ئامریکادا. له ته واو ئه و سالانه ی که عیراق له ژیر سیبه ری ده سه لاتی فاشیستی و دیکتاتوری به عسدا بوو، ته واوی ئازادیه سیاسی و کومه لایه تی له خه لک زه وت کرابوو و زوربه ی هه ره زوری خه لکی عیراق له ژیر هیلی هه ژاری دا ده ژیان. ئه مه بوه ته عامیلیک بو ئه وه ی که هوشیاری سیاسی له عیراقدا روشد نه کاتو ئاستی داخوازی خه لکی عیراق له ئاستی ئیسلاحاتدا بمینی ته وه. مه سه له یه کی تر ئه وه یه که به دوایی داگیر کردنی عیراق له لایه ن ئامریکاوه شه ری قه ومی و مه زهه بی و عه شیره ی و ته قینه وه و کوشتن و مالویرانی له ئاستیکی فراواندا په ره ی سه ندوه و بووه به ریگر له سه ر روشتنه سه ره وه ی هوشیاری خه لکی عیراق.تا ئه و شوینه ی به کوردستان ده گریته وه ده سه لاتی بورژوازی کورد له راپه رینی 91 وه به ره و ئه م لا له به ینی دو هیزی کونه په ره ست و قه ومی عه شیره ی ساحه ی سیاسی کوردستان واته پارتی و یه کیه تی دابه ش کراوه و له پال ئه م دو هیزه دا، باقی هیزه کونه په ره سته کان له ده سه لاتی سیاسی کوردستاندا به شدار کراون.

له کوردستان ئیمه شاهیدی دو دهه سه رکوت و ناعه داله تی و بی کاره باییو، نه بوونی خزمه تگوزاری، ئاوی پاک و خواردنی ته ندروستین. بیست سال بی خانه و لانه ی و ئاواره یو چه ند سال شه ری ناوخو به کوشت دانی زیاتر له 5 هه زار ئیسنان له پیناوی سیاسه تی قه ومی عه شیره ی و مه ذهه بی دا، بیست سال ژن کوشتن و ئه تک کردن و ناچار کردن ژنان به خوسوتاندنو خه ته نه کردن و لوت برین و هیرش کردنه سه ر ژنان له مناره ی مزگه وته کانه وه، هیرش بو سه ر کومونیسته کانو روژنامه نوسانو باقی هیزه سیاسی پیشکه وتو خوازه کانو هتد، واقه عیه تی بیست سالی رابردویی کومه لگایی کوردستانه.

له پال ئه م جینایه تو کوشتارو تالانو ژن کوشتنه دا، سه رانی ده سه لات ژیانیکی فیرعون ئاسایان بو خویانو بنه ماله کانیان، دابین کردوه و زوربه ی هه ره زوری خه لکی کوردستان له ژیر هیلی هه ژاری دا ده ژین و هه رچی سه روه تو سامانی ئه م ولاته یه کردویانه به کوشکو ته لارو چیشتخانه له ولاتانی عه ره بی و وه کوو لوبنانو، امارات و باقی ولاتان و ه کو تورکیاو ولاته ئه روپایه کان، خه لکیش له سه رتایی ترین ژیانی مه ده نی مه حرومه.

ئه وه ی که ره بتی به ئوپوزیسیونی بورژوازی کورده وه هه یه،خه لک نابیت هیچ ئومیدیکو ته وه هومیکی به م حزبو گروپه کونه په ره سانه بکات. ئه مانه له لایه که وه له گه ل ده سه لات دا شه ریکن و له لایه که وه بو وه رگرتنی ئیمتیازی زیاتر له سه ره وه خویان به خه لکی نارازیه وه ده به ستن. ئه مانه هیچ به دیلیکی سیاسی، ئابوری و کومه لایه تیان،بو باشتر کردنی ژیانی خه لک نیه. ته نانه ت ئه م هیزانه له زور بواره کاندا له ده سه لات دواکه وتو ترو کونه په ره ست ترن. خه لکی کوردستان کیشه ی له گه ل شکل دا نیه، کیشه ی سه ره کی خه لکی کوردستان له گه ل سیستمی گه نده لی ئابوری و سیاسی سه رمایه داری و بورژوازی کوردایه. ئه م هیزانه به ته مان خه لکی کوردستان به ره و جه هلو کونه په ره ستی زیاتر له ئیسته کوردستان ببه ن.

گوران هه ر وه ها که خویان ئاماژه یان پی کردوه ، به ته مایه کوردستان بکات به مه دینه ی منه وه ره. ماهییتی ئیسلامیه کان به توند ره و و میانه ره وه دیاره. له م دوایانه دا مه دارکی روبووه که خه لک رابیته ی نزیکی ئه م هیزه ی له گه ل ده سه لاتی به عس بو ده ر که وتووه.

ئیسلامی سیاسی له ئیرانو ئافغانستان و عه ره بستانی سعودی خولقینه ری تروریسم له ناوچه که دایه و زورتر له هه میشه روسوا بووه. بویه خه لکی کوردستان جاریکی تر متمانه به م هیزانه ناکات.

هه ر دوینی ئه م هیزه به ناو ئوپوزیسیونانه بوون که، خه لکیان به ئاژاوه گیر ناوزه د ده کرد، ئیستا بو ئه وه ی له قافله جی نه مینن، خویان به ستوه به ناره زایه تیه ئازادی خوازانه کانی خه لکه وه. ئه یانه وه ی له م ناره زایه تیانه سود وه ر گرن بو ئیمتیاز وه ر گرتن له سه ره وه. ئه وان که سیاسه ته کانی ئامریکا ده به نه پیشه وه، و به نا به ماهییه تی کونه په ره ستانه و دواکه وتوانه ی خویان، ناتوانن، مه یلیکی شورشگیرانه یان هه بی و ته واوی هه ولو ته قالایان ئه وه ی که به شیوه یه کی نه رم ،ده سه لات له سه ره وه ده ست بداته گورانکاری و ئیسلاح و ئه م هیزانه، به بونه ی نفوذیک که له ناو خه لک دا هه یانه، له سه ر خه باتی شورشگیرانه ی خه لک، بوون به ریگریکی ئه ساسی.

هه ر بویه له به ین شورشگیری و روخانی ده سه لاتی بورژوازی کورد که بووه به داخوازی زورینه ی خه لکی نارازی له مه یدانی سه رأی ئازدی سلیمانی، ئه م هیزانه پاشه کشه یه کی زوریان کردوه و هه ولیان داوه که داخوازیه کانی خه لک، به خه باتو تیکوشان بو ئیسلاحات و چاکسازی یا دروست کردن دوله تی ئینتقالی دا شکینن.

ئه مه ئه و په ری ریاکاری و دورویی به ناو ئوپوزیسیونی بورژواییه.

تا ئه و شوینه ی که به خه باتی کومونیسته کان وه کو ته نها هیزی پیشکه وتو خواز و لایه نگری واقیعی مافه ره واکانی خه لک ئه گه ریته وه، له بیست سالی رابردودا یه کیک له هیزه جیدیه کانی ساحه ی سیاسی کوردستان بوون، ئه م هیزه به هه ر که مو کوریه که وه که بیبیت، ته نها هیزی پیشکه وتو خوازه که لایه نگری روخانی بی ئه م لاو ئه و لای ده سه لاتو گه یشتن به دونیایه کی به دور له چه و ساندنه وه یه. ئه م هیزه ته نها به دیلیکه که بو روخانی ده سه لات و دروست کردنی ده وله تی کاتی له سه رأی ئازادی هه ولی داوه و به رده وام به شیک له ناره زایه تیه کانی خه لک بووه.

ئه م به دیله، ته نها به دیلی سیاسی و ئابوری و فه رهه نگی و … مودافیعی ئازادیو یه کسانیو خوشگوزه رانی له کومه لگای کوردستاندایه، ته نها هیزیک که بی ترسو ئه م لاو لا ،له کومه لگای کوردستاندا، کوشتنی ژنانی له بیست سالی رابردودا مه حکوم کردوه، ته نها هیزیک که خه ته ری مه زهه بیه توندره وه کانو ئیسلامی سیاسی به خه لکی کوردستانی راگه یاندوه. ته نها هیزیک که مودافعی په یگیری ئازادی کومه لایه تیو سیاسیو نه مانی شه ری قه ومی و ناسیونالیسم بوه هیزی چه پو کومونیستی کومه لگای کوردستان بووه. ته نها هیزیک که ریگا چاره بو کوتایی هینان به شه ری قه ومی و عه شیره یی و به دیل و ریگاچاره ی واقعی وه کو ریفراندومی بو سه ربه خویی کوردستان پیشنیار کردوه، وه کو ریگا چاره یه کی دروست خستویه تی به رده م خه لکی کوردستانه وه هیزی چه پ و کومونیست بووه. ته نها هیزیک که بو سه ر به خویی کوردستان به ریگا چاره ی مه سه له ی میلی، له کوردستاندا هه ولی داوه هیزی چه پ و کومونیست به تایبه ت حربی کومونیستی کریکاری بووه.

به دوای خوپیشاندانه کانی ئه م دوایانه دا له سلیمانی و باقی شاره کانی ده ورو به ری هیزی چه پ و کو مونیست که به رده وام له سه ره تای خوپیشاندانه کانه وه حوزوری هه بوو، ئیمه شاهیدی نزیکبونه وه ی چه په کانی کومه لگایی کوردستان و دروست بوونی به ره ی چه پ له لایه ن ئه م هیزانه وه بووین. ئه مه هه نگاویکی به ره و پیشه و ده توانی ده سکه وتی باشی هه بیت.

خالی لاوازی ئه م بزوتنه وه له کوردستان زالبونی ئاسویی ناسیونالیستی به سه ر خوپیشانده رانداو حوزوری هیزی به ناو ئوپوزیسیون له م خوپیشانه دایه. ئه گه ر خه لکی کوردستان و کومونیسته کان به هوشیاریه کی زوره وه له گه ل ئه م هیزانه و باقی لیبراله پرژو بلاوه کان که هه ر کامیان به شیوه ی تاک تاک له م خوپیشاندانه دا حوزوریان هه یه، هه لسو که وت نه که ن و هه ول بو لاواز بوونی ئاسوی لیبرالی، ناسیونالیستی و مه زهه بی نه ده ن ئه گه ر خولقانی فاجیعه دوایی روخانی ده سه لاتی گه نده لی هه ریم له لایه ن هیزه ئیسلامیه دواکه وتوه کان یا لیبراله کانه وه زوره.

له کوتای قسه کانما ده لیم که خه لکی ئازادی خوازی کوردستان نابیت به هیچ شیویه ک توشی ته وهم به ئه م یا ئه و بالی بزوتنه وه ی کوردایه تی و ناسیونالیستی و مه زهه بی یا لیبراله مشه خوره کانی ده سه لات بن. خه لک ده بیت له ئاستیکی به رین دا بو گه یشتن به ئازادی و یه کسانیو نه مانی هه ر چه شنه سته مو نابه رانبه ریه ک له کومه لگای کوردستاندا هه ول بداتو هیزی خوی گری بدات به هیزی ته نها مودافیعی واقعی چینی کریکار واته حزبی کومونیستی کریکاری کوردستان.

بروخی حکومه تی گه نده لی بورژوازی کورد

بژی ئازادی و یه کسانی

سه رکه وتو بیت ئیراده ی شورشگیرانه ی خه لکی کوردستان

به لی بو چونه ده ره وه ی هیزی داگیرکه ر له کوردستان

سیما نجم

12.04.2011

حسن معارفی پور:زور سوپاس بو ئه وه ی که ئاماده بوون ولام به پرسیاره کانمان بده نه وه. بژی خه باتی عادلانه ی خه لک له سه رانسه ری جیهان و بژی خه باتی شورشگیرانه ی خه لکی کوردستانی عیراق

Entry filed under: سیما نه جم.

مەلا حکومەتی ئیسلامی دەوێ!روناکبیر تۆچیت دەوێ؟ بــــــانــــــگه‌وازێــــــک

2s لێدوان Add your own

 • 1. مامۆستا عه‌زیز  |  2011/04/13 له‌ 5:46 PM

  وێڕای ده‌ستخۆشی ئه‌مه‌وێ ئه‌وه‌ بڵێم که‌ خستنه‌ڕووی ئه‌م پرسیارانه‌ و وه‌رگرتنی وه‌ڵامی هه‌ڵسوڕاوانی بزوتنه‌وه‌ی کۆمۆنیستی و کرێکاری له‌ ئێستادا بایه‌خی تایبه‌تی خۆیان هه‌یه‌ و ده‌توانێت بزوتنه‌وه‌که‌ بگه‌یه‌نێت به‌ دوو ده‌سکه‌وتی حه‌یاتی، که‌ به‌ بڕوای من بریتین له‌:
  1. که‌مکردنه‌وه‌ و نه‌هێشتنی که‌موکورتیه‌ تیۆریه‌کان، که‌ به‌ داخه‌وه‌ بزوتنه‌وه‌ی ئێمه‌ نه‌یتوانیوه‌ له‌ ماوه‌ی ڕابردودا( که‌ ده‌کرێت بڵێین سه‌رده‌می زه‌ربه‌ خواردنی بزوتنه‌وه‌ی ئێمه‌ بوو له‌ ڕووی پراتیکیه‌وه‌) خۆی به‌ داڕشتنی پایه‌ گرنگه‌ تیۆریه‌کانه‌وه‌ خه‌ریک بکات و هه‌ر ئێستا به‌ ده‌ست نه‌بوونی خوێندنه‌وه‌یه‌کی دروسته‌وه‌ بۆ دنیای ئیستا و بزوتنه‌وه‌ی کرێکاری و کۆمۆنیستی و بۆ په‌یوه‌ندی بزوتنه‌وه‌ جۆراوجۆره‌کانی ناو کۆمه‌ڵگا به‌یه‌کتره‌وه‌، ده‌ناڵێنێت.
  2. گه‌یاندنی بزوتنه‌وه‌که‌ به‌ ئاستێکی تر له‌ ڕێکخراوبوون( له‌ ڕێگای یه‌کخستنی پرسیاره‌کانه‌وه‌، له‌ ڕێگای شه‌ن و که‌و کردنی وه‌ڵامه‌کانه‌وه‌).

  وەڵام
 • 2. سمکو  |  2011/04/15 له‌ 12:31 AIM:

  سلاو ئه م کاته تان باش هاوری گیان. زور سپاس بو ئه م بابه ته. له راستیدا ویرای ده ستخوشی له ئیوه ی خوشه ویست ویستم منیش وه ک که سیکی کومونیست به کورتی هه ندی شت سه باره ت به م نووسراوه بو ئیوه باس بکه م.
  به رای من هه موی کومونیستیک ده بی له گه ل روخاندنی ده سه لاتی بورژوازی و هه ولدان بو بونیات نانی کومه لگا و نیزامیکی شورایی و کریکاری بیت، به لام دروشمی “بروخی” له کوردستانی عیراق، به له به ر چاو گرتنی ئه وه یکه کوردستانی عیراق به شیکه له جوگرافیای سیاسی و ئابوری عیراق، دروشمی روخان و دروشمی سه ربه خویی واته جیابونه وه ی کوردستانی عیراق له عیراق که هه لبه ت ده بی له سه ر ده ستی کومونیسته کان بیت، له وانه یه ده بی بوتریت که عه مه له به مانای پیک هینانی بنه ماکانی حکومه تیکی سوسیالیستیه، یان ده بی بوتریت دابه زاندنی سوسیالیسم له کوردستان که ئه مه به رای من چ له باری سیاسی و چ له باری ته با بوون له گه ل بنه ماکانی مارکسیسم کیشه ی هه یه . به رای من کومونیسته کان له کوردستانی عیراق ده بی دو هه ول بده ن.
  1: یه که م مه یدان ده بی کوردستان بیت بو له قاودانی بالی نارازی ناسیوالیسمی کورد و ووشیار کردنه وه ی چینی کریکار به خواسته کانی خویان و پیشاندانی چونیه تی قولتر کردنه وه ی خواسته کانیان که له م حاله ته دا ده توانری جیاوازی خواست و داواکاریه کان و هه ولی ژِیر به ژیری ناسیونالیسمی نارازی بو نزیک بوونه وه ی زیاتر له گه ل ده سه لات ببینین.له م حاله ته دا به دروست کردنی بزوتنه وه یه کی دیکه جیا له وه ی که ئیستا هه یه ده توانریت به پالپشتی هیزی ئه م چینه زور یه ک له داواکاریه کان به سه ریاندا بسه پیندریت.
  2: هه ولی دووهه می کومونیسته کان ده بی سه لماندنی ئه م مه سه له به چینی کریکاری کوردستان بیت که به بی وه خه به ر هینانی چینی کریکار له ئاستی سه راسه ری عیراق و هه ولدان بو سازمان و ریکخستنیان هه ر هه ولیکی ئه وان ناسه رکه وتوو ده بیت و له لایه کی دیکه شه وه ده بی هه ولبدریت، له ئاستی سه راسه ری عیراق به جیدی بو ئه م مه سه له کار بکریت.

  وەڵام

وەڵامێک بنووسە

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  گۆڕین )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  گۆڕین )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  گۆڕین )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  گۆڕین )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


RSS هه‌واڵه‌کانی BBCی به فارسی

 • هه‌ڵه‌یه‌ک ڕوویدا؛ له‌وانه‌یه‌ ئه‌م feed کار نه‌کات. دواتر هه‌وڵبده‌وه‌.

RSS بابەتەکان لە بالاترین به فارسی

 • هه‌ڵه‌یه‌ک ڕوویدا؛ له‌وانه‌یه‌ ئه‌م feed کار نه‌کات. دواتر هه‌وڵبده‌وه‌.

RSS بي بي سي -العربية

 • هه‌ڵه‌یه‌ک ڕوویدا؛ له‌وانه‌یه‌ ئه‌م feed کار نه‌کات. دواتر هه‌وڵبده‌وه‌.

ژمــــاره‌ی ســــه‌ردان

 • 751,338 hits

%d هاوشێوەی ئەم بلۆگەرانە: